Risker med opastöriserad mjölk 

Gårdens personal följer minutiösa hygienrutiner för att göra allt som går för att minimera den risk som kan finnas med opastöriserad mjölk. Vi är skyldiga att informera om att det finns risker med mjölk som är opastöriserad och det är om mjölken kommer i kontakt med bakterier som kan spridas med kornas avföring om korna har denna smitta. Känner du dig osäker väljer du den pastöriserade mjölken som hettats upp och sedan kylts och då dör de eventuellt farliga bakterierna. Nedanstående information är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida och finns i sin helhet för den som vill veta mer på www.slv.se.

”De största hälsofarorna i opastöriserad mjölk är Salmonella vilken är mycket ovanlig i Sverige. Däremot är det vanligare i Sverige med campylobakter och VTEC som finns i kornas avföring och kan vara en fara om mjölkningen sker på ett ohygieniskt sätt. Det är därför viktigt att mjölken inte kommer i kontakt med djurens avföring och att rutiner för hygienen följs. I sydvästra Sverige är bakterien VTEC är vanlig i nötkreatursbesättningar. Utbrott av Salmonella har inte rapporterats sedan 1995 men en kartläggning på Öland 2009 visar att bakterien regionalt kan förekomma i opastöriserad mjölk."

Vill du beställa opastöriserad mjölk så maila till info@restagard.se eller ring/SMS vår försäljningstelefon 076-311 00 17 . Du måste beställa mjölken minst dagen och en EXAKT tid då du kan komma och hämta den. Dels så måste vi reservera det antal liter du önskar (5 liter är minimum) samt att vi måste enligt lag hälla upp den vid försäljningsögonblicket. Efter att vi avtalat en tid så skall du swisha till 1234991105 och skicka en skärmdump till vår försäljningstelefon. Ange om du har egna kärl eller om du vill köpa glasflaskor (1 liter) från oss (10 kr/st)