Trädgårdsmästare/ingenjör till KRAV-gård med ambitioner

Ett unikt tillfälle för dig som har passion, kunskap, styrka och öga för det vackra och det ätbart goda i trädgårdar och parker; som kan skapa dessa och underhålla dem - med ekologiskt kretsloppstänk och biologisk mångfald som ledstjärna. Vi är ett annorlunda lantbruk som försöker göra något extraordinärt. Detta är en året-runt-anställning för dig som kan ekologisk grönsaksodling, äppelodling och hålla parker och entréer vackra och vill vara med och sköta och fortsätta bygga vidare på även vår året-runt växthusodling som vi planerar att bygga närmaste året.

Förutom erfarenhet och passion för detta vill vi att du skall kunna vara en god förebild och arbetsleda och jobba tillsammans med säsongsanställda under högsäsong. Vi vill också att du skall vara intresserad av att marknadsföra våra produkter vi producerar och att vara beredd på att visa och föreläsa om våra odlingar för våra kunder och besökare.

Vi vill att du startar under hösten så du har gått om tid att planera och bereda för en bra skörd och försäljning under 2024.

Vår nuvarande trädgårdsingenjör har förlorat hälsan och kommer därför att avsluta sin anställning men kommer kunna ge tid för en viss överlämning.

Vi behöver en Trädgårdsmästare/ingenjör som ansvarar för allt det gröna, dock ej jordbruket. Dvs köksväxtodling med utveckling och förvaltning av alla grönytor, trädgårdar och äppelodlingen, skötsel och nybyggnation. Exempel på ansvar:

- Driva en kommersiell grönsaksodling, både i nyanlagda bäddar, hygelbäddar och friland. Gärna med permakulturtänk till del där våra utegrisar och höns kan vara en del av kretskoppet.

- Skötsel av vår 1 ha stora KRAV-äppelodling.

- Ansvara och arbetsleda skötsel av alla grönytor som skall klippas, trimmas, putsas, bevattnas mm allt efter säsongen kräver.

- Restaurering av parker och trädgårdar runt våra bostadshus från 1700-1800 tal inkluderat grönytor, stenläggningar, rabatter mm.

- Skötsel av trädgårdsrabatter och urnor

- Upprätta underhållsplaner till trädgårdarna runt våra uthyrningshus. Ca 30 boenden.

- Växthus på gården, ett på ca 30 m2 i parken, ett planerad till 800 m2 för året-runt-odling och ett i skärgården (byggs färdigt under september 2023)

- Ansvar för bevattningsanläggning, funktion och drift.

- Utemiljön runt gårdsbutiken och andra kundytor som är utomhus.

- Visst vinterunderhåll av vägar och stigar.

- Maskinunderhåll av maskinparken för denna avdelning.

Det finns en stor maskinpark med ex en trädgårdstraktor med många redskap för allehanda uppgifter. Vi har ju också större maskiner i till lantbruket som kan användas till del och även grävmaskiner och hjullastare. Du måste själv kunna köra trädgårdstraktorn och dess redskap men övriga på gården kan hjälpa till med övrig maskinpark.

Under växtsäsongen är det här sannolikt inget 7-16 jobb alla dagar utan med väder och naturen som närmaste arbetskamrat så får dagarna anpassas efter vad som krävs, å andra sidan är jobbet fritt och arbetstiderna kan varieras när det behövs.

Vi söker dig som har utbildning som trädgårdsingenjör/landskapsingenjör eller annan trädgårdsutbildning med tillhörande längre arbetserfarenhet som bedöms likvärdigt. Vi ser att du har erfarenhet av kommersiell köksväxtodling, gärna äppelodling och stor växtkännedom park- och trädgårdserfarenhet samt ett intresse av parkskötsel, passion för det vackra i trädgårdar. Hos oss tillämpar vi symboliskt ledarskap och ingen är för fin för vissa arbetsuppgifter, du förutsätts rycka ogräs tillsammans med säsongsarbetare om det är det som behövs, köra maskiner för att sen styra upp ett markarbete som utförs av andra för att sen gå till ritbordet och göra skisser och sen skriva underhållsplan för en trädgård. Du måste ha personliga egenskaper som klarar av utmaningen att kombinera växlingen mellan att vara ledare och den som handgripligen gör jobbet, att det är massor att hålla reda på, högt och lågt, på flera olika platser.

Du kommer att arbeta i Örsundsbro men det kan förekomma dagsturer eller någon enstaka övernattning kan förekomma då du besöker våra ställen i Stockholms skärgård. 

Mer om oss

Vi är en besöksgård med småskalig produktion av kött, mjölk, honung och grönsaker som förädlas på gårdens mejeri och charkuteri och vi säljer allt själva via vår gårdsbutik på gården, i vår ekologiska lanthandel ute i skärgården samt via sk REKO ringar. Vi har utegrisar, tackor med lamm, både kött- och mjölkkor, höns och hästar.

Vi expanderar och bygger och förbättrar både bostäder och djurstallar mm och därför har vi också egen bygg- och markentreprenad.

Vårt mål med gården och våra verksamheter är att driva ett lantbruk med moderna metoder utan bekostnad på miljön, vår eller djurens hälsa. Vi har en vision om att ha en gård som är i stort självförsörjande på allt, även el och som har ett kretslopp med alla resurser. På gården och i vår skärgårdsverksamhet finns ett 70-tal hus och till detta trädgårdar och parker samt en äppelodling och än så länge en köksväxtodling. Vi bygger även växthus för längre säsonger och bättre skördar av grönsaker. 

Vi är för övrigt ca 50 anställda med skilda kompetenser inom djurskötsel, matförädling, jordbruk, byggnation och markarbete. Vi har ett värdebaserat arbetssätt där våra ledord är passion, respekt, helhet, precision, ärlighet, glädje och att vi vill vara bäst! Vi erbjuder en arbetsplats med hög arbetsenergi och arbetsmoral där du får vara med och bygga något nytt. Vi vågar tänkta nytt och annorlunda för att skapa nästa generations lantbruk på miljön och djurens villkor och med en långsiktig ekonomisk bärighet. Arbetsplatsen är rökfri. 

Innan anställning sker kommer telefonintervju att ske inledningsvis, därefter personligt möte med Anna Hane som kommer att vara din närmsta chef.

För mer information om tjänsten eller arbetsplatsen kontakta Anna Hane, 072 22 11 301, eller skicka ansökan till jobb@restagard.se, märk i ämnensraden; Passion för grönt! 


Se mer på vår Facebooksida 'Resta gård' eller Instagram ’restagard’

Ansök genom att skicka  till jobb@restagard.se